Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě

Jsme řeholní společenství sester, které se hlásí ke svatému Františkovi z Assisi a snaží se žít duchovní život podle jeho inspirace.
Kontaktujte nás

ThLic. Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D. - generální představená

Kylešovská 677/8, 746 01 Opava

+420 553 615 327

minoritky@seznam.cz

www.smfo.org

Nejvyšším pravidlem našeho života je evangelium, které slibujeme zachovávat životem v poslušnosti, chudobě a čistotě. Jako svatý František se snažíme podle slov evangelia utvářet své smýšlení i svůj život.

Naším charismatem je radostná kajícnost jako úsilí o trvalé obrácení k Bohu a milosrdenství, které chápeme jako účinnou pomoc zasahující tělesný, duševní a duchovní rozměr člověka. Vděčnost za Boží milosrdenství, které trvale zakoušíme nejprve každá na sobě, nás vede k touze stávat se nástrojem Božího milosrdenství, které přinášíme všem lidem bez rozdílu.

V současné době tvoří naši kongregaci několik desítek sester, žijících v několika komunitách na území ČR, Rakouska a Německa.

  

Kde působíme:

  • Sestry v produktivním věku jsou zaměstnány v běžných zaměstnáních podle své kvalifikace. Nejčastěji v sociálních zařízeních, ale také ve zdravotnictví, hospicích a ve školství.
  • V rámci svých schopností a možností se sestry zapojují do pastoračních aktivit ve farnosti a organizují též vlastní aktivity na úrovni jednotlivých komunit - víkendové duchovní obnovy pro mládež či rodiny, prázdninové pobyty pro děti atd.
  • Od roku 2007 působí komunita sester také v misii v Paraguaji, kde spolupracuje s komunitou bratří minoritů.

 

 

 

 

Ostatní řeholní společenství