Klášter Kongregace Sester Karmelitánek Institut Naší Paní z Karmelu

Naším posláním je, podle charismatu naší zakladatelky bl. Marie Terezy Scrilli, šířit Boží slávu pro dobro duší. Život naší kongregace je kontemplativně-činný založený na spiritualitě Karmelu.
Kontaktujte nás

sr. Jolanta Osial

Mariánské nám. 56, 763 14 Zlín

577914262

karmel@volny.cz

Snažíme se žít věrně charisma naší zakladatelky a kongregace. Tímto odpovídáme na znamení dnešní doby a zvláště na dnes projevující se chudobu. Děláme to skrze práci s dětmi a mládeží. Naše poslání uskutečňujeme ve farnostech, kde se věnujeme katechezi dětí a mládeže a výuce náboženství na základních školách. Pořádáme víkendové a prázdninové pobyty pro děti a mládež. Pomáháme mladým lidem odkrývat cestu povolání skrze duchovní doprovázení a duchovní obnovy. Uvádíme je do života modlitby a dáváme důraz na osobní vztah s Bohem. Organizujeme duchovní obnovy pro dospělé pro prohloubení jejich života s Bohem.

Důležitou součástí naší služby je modlitba, ve které předkládáme ty, ke kterým jsme posláni a kteří nás o modlitbu prosí, nebo ji potřebují.

 

 

Věděli jste, že...

  • Naše komunita působí v klášteře, který je součástí mariánského poutního místa ve Štípě. V areálu kláštera se nachází adorační kaple sv.Eliáše, která je celodenně otevřená pro veřejnost k osobní či skupinové modlitbě.

 

Ostatní řeholní společenství