Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Těžištěm činnosti sester boromejek je milosrdná služba trpícímu člověku, která byla historicky realizována především v péči o nemocné a potřebné.
Kontaktujte nás

SM. Ancilla Doležalová

Šporkova 321/12, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

+420 737053 342

vedeni@boromejky.cz

www.boromejky.cz

 Od prvních dob svého vzniku, uprostřed bídy, nemocí a smrti, se boromejky vyznačovaly pohotovostí a připraveností přiložit ruce všude, kde bylo potřeba pomoci.

 

Věděli jste, že...

Vzorem obětavého milosrdenství je pro sestry boromejky milánský arcibiskup svatý Karel Boromejský, přestože kongregace vznikla až několik desítek let po jeho smrti?

 

 

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství