Církevní domov mládeže Svaté Rodiny v Brně

Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna je domovem pro věřící mimobrněnské studentky všech typů středních a vyšších odborných škol. Domov se neuzavírá ani nevěřícím studentkám, pokud jsou ochotny přijmout jeho koncepci a řád.

Křesťanská výchova praktikovaná v tomto zařízení nevede k izolaci od okolního světa, ale jejím cílem je vychovat uvědomělé osobnosti, plně svobodné, schopné tvořit a obhájit svůj názor.

  

“Vychovatelky respektují svobodnou vůli každé dívky, všechny akce domova jsou nabídkou, účast na nich je dobrovolná.”

 K formaci osobnosti přispívá i moderně vybavené prostředí, ve kterém dívky tráví svůj mimoškolní čas. Je zde praktikován individuální přístup ke každé dívce. V našem domově je vytvořena příznivá atmosféra vzájemné důvěry, úcty a spolupráce.

Aktivity, ze kterých si mohou ubytované dívky vybírat, směřují nejen ke smysluplnému vyplnění volného času, ale také k rozvoji talentů v nejrůznějších oblastech.

Možnost ubytování dává šanci mnoha mladým lidem studovat na zvolené škole, i když pocházejí ze vzdálených míst.

Kontaktujte nás

Kontakt: S. M. Bogdana Zezulková
Adresa: Grohova 10/12, 602 00 Brno
Telefon: +420 549 244 192
E-mail: dumusvr@raz-dva.cz
Web: www.dumusvr.cz

Související