Církevní střední zdravotnická škola Brno

Základním cílem a posláním školy je příprava mladých lidí k plnohodnotné službě trpícímu člověku.

Příprava našich studentů probíhá nejenom po stránce odborné, ale hlavně po stránce lidské. Utrpení se většinou neváže pouze na stránku tělesnou, ale často i na duševní a duchovní.

Církevní střední zdravotnická škola věnuje velkou pozornost výchovnému působení, které je směrováno ke křesťanským hodnotám. Vedeme žáky ke vzájemné toleranci a přátelství, smyslu pro povinnost, k odpovědnosti k sobě samým i bližním. Výhodou je  v tomto směru menší velikost školy a její rodinná atmosféra.  

Škola leží v centru města Brna. Má k dispozici moderně vybavené odborné učebny, počítačovou učebnu s přístupem na internet, posilovnu aj.

 

 
“Je a bude snahou školy přípravit budoucí zdravotnický personál na všechny oblasti lidského utrpení.”

 

Kontaktujte nás

Adresa: Grohova 14/16, 602 00 Brno
Telefon: +420 541 210 705
E-mail: sestry@frantiskanky.cz
Web: www.grohova.cz

Související