Domov sv. Anežky – domov pro seniory

Posláním Domova sv. Anežky je vytvořit domov lidem, kteří se zejména pro svůj věk ocitli v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb.

Domov sv. Anežky je zařízení se zvlášním režimem. Je přizpůsobeno péči o seniory imobilní, upoutané na invalidní vozík, užívající kompenzační pomůcky, chronicky nemocné a jiné. Z těchto je pak zvláště vhodné pro ty, kdo upřednostňují klidné prostředí uprostřed přírody a možností duchovního zázemí.

Naším cílem je:

  • respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnost
  • ctít jeho důstojnost, zvyky, názory, životní hodnoty
  • umožnit zachování soukromí, sebeúcty a intimity
  • udržet co možná nejdéle a co možná nejvyšší soběstačnost klienta a tím i kvalitu jeho života
  • vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času
  • podporovat zájmy a aktivity klientů
  • nabídnout naději a smíření s Bohem i s lidmi
  • být nablízku těm, kdo trpí, kdo se cítí opuštění a doprovázet je v posledních chvílích jejich života.

Kontaktujte nás

Kontakt: S. M. Benicie Mihoková
Adresa: Kojatice, Velký Újezd 7, 675 32 Třebelovice
Telefon: +420 568 443 017
E-mail: velky.ujezd@frantiskanky.cz
Web: www.dsvanezky.cz