Hnutí Světlo–Život (Oázy)

Mladým lidem, kteří touží růst ve svém životě z Božího slova a jeho hlásání, nabízíme program křesťanské formace v Hnutí Světlo–Život.

Jejím cílem je pomoci účastníkům postavit svůj život na pevném základě Božího slova, osobní modlitby, svátostí a společenství. Pomáhá v dosažení křesťanské zralosti a připravuje tak účastníky na další službu v církvi