Dominikánské misie

Každé léto pořádáme v nějakém městě ve spolupráci s místní farností týdenní misie, při kterých se obracíme především k nevěřícím.

Chceme druhým naslouchat a hovořit s nimi o Kristu, společně hledat odpověď Božího slova na jejich touhy a potřeby, na otázky, které si kladou. Nenárokujeme si pravdu, ale snažíme se spolu s ostatními stále hlouběji poznávat toho, který je cesta, pravda a život (Jan 14, 6).