Nakladatelství Krystal OP

Nakladatelství Krystal OP publikuje teologickou, duchovní a filosofickou literaturu.

V širokém spektru teologického myšlení se orientuje spíše klasickým směrem, ale neuzavírá se ani novým teologickým proudům. Snaží se skloubit vysokou profesionální kvalitu s naukovou hloubkou a přitom zachovat intelektuální dostupnost pro co nejširší čtenářskou obec.

Vydavatelská činnost je pro nás formou společného hledání pravdy, sdílení plodů vlastního studia a zprostředkování reflexí zajímavých autorů. Dobrá kniha nebo časopis nejsou jen prostředkem k osobnímu studiu, ale i výzvou k setkávání, diskusi a pokračování společného hledání.

Součástí nakladatelství je také knihkupectví Oliva, které sídlí v pražském klášteře.