Dominikánská 8

Dominikánská 8 je kulturně-vzdělávací platforma pro reflexi aktuálních témat v perspektivě křesťanství.

Je místem setkání a dialogu nad důležitými společenskými a kulturními tématy. Chce být otevřená všem lidem bez rozdílu vyznání či názorového zaměření, kteří se zde mohou setkat s církví, být místem vzájemného poznávání a obohacení. Chceme zde pěstovat kultivovanou debatu, schopnost naslouchat argumentům protistrany a společně se snažit dobrat pravdy.