Nadace sester Boromejek

Nadace sester Boromejek podporuje ty, kteří se rozhodli pomáhat.

Jde nejen o podporu činnosti sester Boromejek a jejich zařízení, ale také o finanční či materiální podporu různých neziskových organizací, věnujících se nemocným, trpícím a umírajícím, lidem na okraji společnosti, dětem a mládeži. Nadace sester Boromejek provozuje také sociálně-ekologický projekt „Hangáry Goretti“, ve kterých zřizuje Nábytkovou banku a Půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Kontaktujte nás

Kontakt: Ing. Veronika Kimmer – předsedkyně správní rady
Adresa: Úvoz 542/7, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Telefon: 602 872 272
E-mail: info@nadacesesterboromejek.cz
Web: www.nadacesesterboromejek.cz