Domov sv. Karla Boromejského v Praze

Domov zajišťuje odbornou a laskavou péči o nemocné seniory, a to jak formou zdravotní služby na 77 lůžkách LDN, tak odlehčovací pobytovou službou a denním stacionářem pro seniory s fyzickým nebo duševním postižením a různými typy demence. V Domově se nachází i geriatrická ambulance a ordinace praktického lékaře.

Domov sv. Karla Boromejského je církevní zařízení, ve kterém se spojují čtyři světy. Jsou to sestry Boromejky, věkem pokročilí a nemocní lidé, odsouzené ženy a civilní zaměstnanci.

Tyto čtyři světy se setkávají v prostorách Domova, aby spoluvytvářely prostředí vzájemné služby a spolupráce.

 

Věděli jste, že...

Neoddělitelnou částí Domova je Oddělení výkonu trestu Řepy, kde zde uskutečňuje resocializace odsouzených žen? Setkáváním s reálným světem se učí se osvojovat nové pracovní návyky, přijímat hezké vztahy a darovanou důvěru spolupracovníků. Velmi často to vše vede ke změně jejich postojů a leckteré se po výkonu trestu spolehlivě zařadily do práce v nemocnicích nebo v sociální péči.

 

Kontaktujte nás

Kontakt: SM. Konsoláta Frýdecká
Adresa: K Šancím 50, 163 00 Praha – Řepy
Telefon: +420 776 257 911
E-mail: konsolata@domovrepy.cz
Web: www.domovrepy.cz