Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích je církevní zdravotní zařízení sloužící zvláště pacientům s chronickým onemocněním, poskytuje tedy především lůžkovou následnou péči.

Ke zkvalitnění péče o pacienty hospitalizované i ambulantní slouží rehabilitační a RTG pracoviště s moderními přístroji a pomůckami, ultrazvuk a interní ambulance.

NMB poskytuje první pomoc všem občanům Vizovic i přilehlého okolí a to v každou denní i noční hodinu.

K hospitalizaci jsou indikováni pacienti z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale vyžaduje doléčení se stálou lékařskou péčí. Cílem léčebné a ošetřovatelské péče je zlepšení sebeobsluhy a mobility v základních denních činnostech, zmírnění obtíží a docílení stabilizace zdravotního stavu. Během hospitalizace se náš personál zajímá i o sociální zázemí nemocného, abychom věděli, jak o něj bude postaráno po propuštění. V tomto směru je důležitá správná komunikace s rodinou pacienta.

Spolupracujeme s dalšími našimi nemocnicemi zejména na Slovensku a v Polsku.

Kontaktujte nás

Kontakt: Ing. Zdeňka Vlčková (ředitelka)
Adresa: Zlínská 467, 763 12 Vizovice
Telefon: 577 005 827
E-mail: vlckova@nmbvizovice.cz
Web: www.nmbvizovice.cz