Dobrovolnictví u nemocných

Dobrovolnický program řádu milosrdných bratří realizuje dobrovolnické aktivity v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně (NMB Brno) a v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích (NMB Vizovice), z jejichž iniciativy tento program vznikl.

Program je realizován v souladu s platnou právní úpravou o dobrovolnické službě a metodickými doporučeními ministerstev zdravotnictví a vnitra. 

V NMB Brno dobrovolníci docházejí zejména na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných, která má 9 oddělení s celkovým počtem 243 lůžek. NMB Vizovice provozuje 65 lůžek na dvou odděleních LDN.

Dobrovolnická činnost je možná v dlouhodobém i krátkodobém režimu. Společným jmenovatelem všech činností je zpříjemnění a aktivizace pacientů v době hospitalizace. Dobrovolník je člověk, který ze své dobré vůle a ve svém volném čase vykonává činnost ve prospěch druhých. Může jím tak být kdokoliv, každý z nás má co nabídnout. S pacienty často bohatě stačí s nimi jen být, číst s ním knihu, zahrát si s ním stolní hru nebo doprovodit na procházku.

Kontaktujte nás

Kontakt: Vídeňská 7, 639 00 Brno
Adresa: Bc. Vít Pospíchal, MPA
Telefon: 721 967 289
E-mail: vit.pospichal@milosrdni.cz
Web: http://www.milosrdni.cz/o-nas/dobrovolnici/