Mateřská škola Milosrdných bratří v Brně

Mateřská škola Milosrdných, kterou představuje jedna třída o 15 dětech. Mateřská škola vznikla v roce 2014 transformací Klubu Benjamínek, který mohly využívat rodiny v souvislosti s péčí o své děti.

Ideje práce s dětmi vycházejí z idejí řádu milosrdných bratří. Je jimi snaha pomáhat všem, kteří to potřebují včetně těch, kteří pomoc potřebují nejvíce.

V životě mateřské školy se tyto vize promítají v principu inkluze, tedy v realizaci spravedlivých podmínek pro všechny děti a v propagaci úcty a respektu k člověku a potřeby vzájemné podpory a pomoci. 

Mateřská škola stojí na křesťanských hodnotách, není ale alternativou výuky náboženství a je přístupná všem rodinám napříč náboženskými vyznáními.

Kontaktujte nás

Kontakt: Bc. Petra Škrdlíková
Adresa: Vídeňská 228/7, 639 00 Brno
Telefon: 739 243 877
E-mail: petra.skrdlikova@milosrdni.cz
Web: http://skolka.milosrdni.cz/

Související