Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy

Posláním domova v Opavě je vytvářet domov rodinného typu, kde uživatelé domova mohou prožít bezpečný, důstojný a plnohodnotný život.

Naše služba je určena seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tuto péči a pomoc jim nelze zajistit osobou blízkou nebo terénními sociálními službami.

Podporujeme uživatele v sebeobsluze a v sociálním začleňování.

Spodní věková hranice je 65 let. Kapacita domova 22 lůžek.

Kontaktujte nás

Sestra: s. M. Blanka Kadlčíková
Adresa: Rooseveltova 41, Opava, 746 01
Telefon: +420 604 647 165
E-mail: seniori.sv.zdislava@seznam.cz
Web: www.dps-svzdislava.cz