Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy

Posláním domova v Opavě je vytvářet domov rodinného typu, kde uživatelé domova mohou prožít bezpečný, důstojný a plnohodnotný život.

Celková kapacita je 35 lůžek. Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové se sociálním zařízením a kuchyňským koutkem, polohovací postelí, skříní a nočním stolkem. Klienti si mohou dovybavit pokoje dle vlastního vkusu.

Nabízíme nejen ošetřovatelskou péči, ale rovněž duchovní. Klienti mají bezbariérový vstup do kostela Božského Srdce Páně, který je součástí objektu Marianum. Mohou se zúčastňovat mší svatých, pravidelně je navštěvuje kněz i naše sestra.

 

 

Cíle služby:

  • Udržet stávající schopnosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy, hygieny, stravování, nebo v co nejvyšší možné míře umožnit podílet se na vlastní sebeobsluze, hygieně a stravování.
  • Zajistit potřebnou a individualizovanou péči v oblasti hygieny, stravování a sebeobsluhy tam, kde klient již není schopen spolupráce v těchto oblastech.
  • V maximální možné míře udržovat sociální dovednosti, vč. schopnosti běžné komunikace.
  • Poskytovat ošetřovatelskou a zdravotní péči odpovídající individuálním potřebám klientů.
  • Realizovat aktivity upevňující kontakt s rodinou i běžnou společností a aktivity naplňující volný čas klientů dle jejich zájmu.

Pro koho jsme:

Naše služba je určena seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Spodní věková hranice je 65 let.

 

Kontaktujte nás

Kontakt: Mgr. Michal Potocký
Adresa: Rooseveltova 770/43, 746 01 Opava
Telefon: +420 730 575 975
E-mail: seniori.svzdislava@seznam.cz
Web: www.socialnisluzbymarianum.cz