Denní stacionář Domovinka v Opavě

Posláním služby je poskytovat ambulantní sociální službu lidem od 18 do 64 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Vytvářet minimálně omezující prostředí, podporovat jejich soběstačnost, psychickou pohodu a umožňovat rozvoj sociálních kontaktů a dovedností.

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé ve věku od 18 do 64 let se zdravotním postižením, vč. osob s poruchami autistického spektra a lidé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Naše služby využívají:

 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 

Zásady při poskytovaní služby:

 • individuální přístup - poskytování služby tak, aby pružně reagovala na potřeby jedince
 • lidská důstojnost - přístup a vytváření podmínek a prostředí
 • lidská práva - respektování práv každého jedince v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení práva druhých osob
 • možnost volby a sebeurčení - umožnit rozvíjení samostatného rozhodování uživatelů 
  o dění kolem nich

 

 

Kontaktujte nás

Kontakt: Petr Kubesa
Adresa: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava
Telefon: +420 731 632 722
E-mail: domovinka.vedouci@seznam.cz
Web: https://www.socialnisluzbymarianum.cz/domovinka/