Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice je střední škola, zařazená do sítě škol MŠMT. Zřizovatelem školy je od r. 1991 Česká kongregace sester dominikánek.

Škola nabízí následující obory vzdělávání:

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) – čtyřletý maturitní obor
  • Sociální činnost (75-41-M/01) – čtyřletý maturitní obor

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje žáky na práci učitelky / učitele mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního a mladšího školního věku. Absolventi mohou pracovat také jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách, školních klubech a tak= jako asistenti pedagoga.

Absolventi oboru Sociální péče se uplatní jako pracovníci v sociálních službách, asistenti speciálních pedagogů u dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, dopomáhají při jejich běžných denních činnostech. Mohou také pracovat jako pečovatelé či asistenti handicapovaného jedince. Dále mohou vykonávat přímou péči o seniory.

U obou studijních oborů získávají žáci vědomosti a zkušenosti nejen teoretickou přípravou, nýbrž také odbornou praxí jejíž časová dotace je více než 550 hodin během 4-letého studia. Pro zájemce je organizována také odborná zahraniční praxe. Nejlepší žáci pokračují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. 

 K rozvoji a vzdělávání žáků školy slouží také další vzdělávací i volnočasové aktivity. Jedná se zejména o každoroční zahraniční exkurze; dobrovolnou činnost žáků v oblasti sociální a v neposlední řadě také pestrá nabídka volnočasových kroužků (hudební, dramatické, výtvarné, sportovní, tvořivé a jazykové).

Věděli jste, že...

Součástí školy je domov mládeže s kapacitou 39 ubytovaných?

 

Kontaktujte nás

Kontakt: SM. Vojtěcha OP Jindřiška Beránková
Adresa: Husova 537 a 540, 687 71 Bojkovice
Telefon: +420 731 625 935
E-mail: reditelna@cirkevka-bojkovice.cz
Web: www.cirkevka-bojkovice.cz

Související