Římskokatolická farnost Plzeň-Bory

Sestra Michaela pracuje jako pastorační asistentka ve farnosti Plzeň-Bory. Vede společenství modlitby, společenství seniorů, vyučuje děti náboženství, připravuje na 1. sv. přijímání, účastní se a pomáhá organizačně s přípravou akcí farnosti, jako je např. tříkrálová sbírka, farní poutě, Noc kostelů, dětské mše sv., křížové cesty v kostele apod. Také k práci sestry Michaely náleží práce v kanceláři. Zde například vyřizuje korespondenci, vede matriky, pokladnu, pro místní polské kněze dělá korektury textů, vyřizuje, co je třeba na úřadech a stará se o webové stránky.

Kontaktujte nás

Zřizovatel: Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Adresa: Thámova 1861/30, 301 00 Plzeň
Telefon: 733 742 220
E-mail: rkfplzen-bory@centrum.cz
Web: https://www.rkfp.cz/

Řád, který zde pomáhá:

Související