Chrámový sbor Gabriel

Chrámový sbor se scházel při komunitě Školských sester de Notre Dame v Českých Budějovicích již od konce 90. let a zpíval při různých příležitostech.

V říjnu 2004 vystoupil poprvé pod jménem Gabriel – na památku kněze Gabriela Schneidera, zakladatele Kongregace Školských sester de Notre Dame v Čechách. Složení sboru se průběžně obměňuje. Pod taktovkou sestry Invencie zkoušíme každé úterý a na veřejnosti zpíváme nejvýše 4x v roce: na jaře, na podzim, v zimě kolem Vánoc a na pouti k sv. Josefu. Zpíváme čtyřhlasy, v našem repertoáru jsou duchovní písně z různých dob, žánrů a jazyků. Koncerty doprovází pozvaní muzikanti a mezi zpěv bývají vkládána krátká zamyšlení.

Kontaktujte nás

Kontakt: sestra Invencie Maloušková
Adresa: Na Sadech 19, 370 01 České Budějovice
Telefon: +420 728 224 714
Web: m.invencie@gmail.com