Místa v srdci ženy

Iniciativa „Místa v srdci ženy“ vznikla v roce 2013 jako odpověď na vyřčená, častěji však nevyřčená volání žen žíznících po duchovním i duševním občerstvení a po setkání s ostatními ženami, které mají podobné starosti a řeší stejné problémy.

Půldenní duchovní obnovy zaměřené na objevování ženské duše, znovunalezení ženské identity a místa ženy v řádu stvoření se konají pravidelně čtyřikrát až pětkrát ročně v prostorách CMŠ u školských sester v Českých Budějovicích a jsou na ně zváni různí přednášející. Sobotní odpoledne začíná přednáškou, po níž následuje ztišení a prostor pro osobní reflexi, poté sdílení ve skupinách a případný další program. Setkání je zakončené společnou večerní mší svatou v kapli sv. Josefa.

Kontaktujte nás

Kontakt: sestra Invencie Maloušková
Adresa: Na Sadech 19, 370 01 České Budějovice
Telefon: +420 728 224 714
E-mail: m.invencie@gmail.com