Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje

Posláním Chráněného bydlení sv. Cyrila a Metoděje je poskytnout lidem s tělesným, lehkým mentálním a kombinovaným postižením v mladším či produktivním věku aktivní podporu při jejich osamostatňování či začleňování do běžné společnosti, a to v duchu Stojanova motta:

 

 
“Dílo z lásky podniknuté divy činí.”

 

 

Kontaktujte nás

Kontakt: s. Václava Dudová
Adresa: Zahradní 325, 687 06 Velehrad
Telefon: +420 731 598 942
E-mail: sestra.vaclava@seznam.cz
Web: www.chbvelehrad.cz