Prostor pro lidi bez domova v Moravské Třebové

Klášter i okolní budovy slouží jako místo pobytu pro zhruba 60 lidí s nejrůznějšími životními příběhy, které spojuje bolestivé finále – život bez domova.

Bratři františkáni se setkávali s naléhavou potřebou nejrůznějších lidí složit někde hlavu, a otevřeli jim svůj dům. Nejedná se tedy o nějakou instituci, spíše o vytváření rodinného soužití.

Kontaktujte nás

Kontakt: br. Šebestián Smrčina OFM
Adresa: Dům bratří u kostela sv. Josefa, Svitavská 5, 570 01 Moravská Třebová
Telefon: +420 731 600 088