Farnosti pod správou františkánů

 Františkáni spravují 9 farností po celé České republice.