Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Mateřská škola sv. Voršily poskytuje předškolní vzdělávání podle programu „Pojď dál, vítej u nás“.

Tento program je zaměřen na citlivé formování osobnosti dítěte v křesťanském duchu a na estetickou tvořivost.

Cílem je:

-          Podporovat rozvoj osobnosti dětí vzhledem k jejich možnostem, zájmům a individuálním potřebám.

-          Osvojit si návyky a dovednosti potřebné k zvládání běžných i problémových situací v životě.

-          Rozvíjet komunikaci a upevňovat prosociální chování a cítění ke svému okolí a životnímu prostředí.

-          Seznámit děti se základy náboženské výchovy a křesťanských tradic.

Činnosti jsou obohaceny o slavení církevních svátků; to umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Katecheze je prováděna smyslově-symbolickou metodou Franze Ketta.

Kontaktujte nás

Kontakt: Sr. Magdalena Šmídová, osu
Adresa: Ostrovní 11, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 777039862
E-mail: magdalena.osu@centrum.cz
Web: https://mssvvorsily.cz

Související