Základní škola sv. Voršily v Praze

Základní škola sv. Voršily v Praze je křesťansky orientovaná škola s rozšířeným vyučováním jazyků. Škola nabízí křesťanský výchovný projekt, jehož cílem je poukázat na duchovní rozměr člověka.

Výchovně vzdělávací působení je postaveno na etických a křesťanských hodnotách. Škola uplatňuje pedagogické přístupy, které napomáhají k pravdivému poznání a přijetí sama sebe i druhých. Využívá metody a formy práce, které umožňují dialog, partnerství a spolupráci. Usiluje o důvěryhodné, bezpečné a spolupracující školní prostředí.

 

Škola poskytuje výuku dvou cizích jazyků všem žákům druhého stupně. Od 3. ročníku se vyučuje jeden cizí jazyk – anglický, francouzský nebo německý, od 6. ročníku další z uvedených jazyků. Škola organizuje zahraniční výměnné pobyty.

 

 

Duchovní aktivity

  • Charakteristickým rysem života školy jsou duchovní aktivity jako školní mše, duchovní obnovy tříd (též duchovní obnovy pro učitele a rodiče), příprava ke svátostem, slavnosti liturgického roku a jiné. Součástí vzdělávání je výuka náboženství jako povinného předmětu.

 

 

Kontaktujte nás

Kontakt: Sr. Anděla Slezáková, osu
Adresa: Ostrovní 9, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 721238047
E-mail: andelaosu@gmail.com
Web: http://www.zssv.cz/

Související