Misie sester Vincentek v Omsku (Ruská federace)

Mise v Omsku byla otevřena v dubnu 2011 jako druhá mise naší provincie v Rusku. Tvoří ji 3 sestry, 2 ze Slovenska, 1 z Čech, které pracují ve dvou katolických farnostech v Omsku.

Naše činnost:

  • Duchovní pomoc ve farnostech a filiálkách (vesnice vzdálené kolem 150 km od Omsku), především na pomoc kněžím při animaci náboženského života v obou farnostech a na pomoc a podporu místní charity. Jde o účast na liturgii, nácvik zpěvu, péči o kostel, organizaci svátků a oslav ve farním domě, katechizaci dětí, pořádání letních táborů s dětmi, zapojování mládeže do projektů charity a do života ve farnosti, duchovní víkendy a duchovní cvičení pro dívky, setkání s důchodci jak v klubu, tak v jejich domácnostech.

 

  • Návštěva hospitalizovaných bezdomovců, pomoc při zajišťování hygieny, rehabilitace, doprovod při umírání. Nabízíme jim službu ucha, půjčujeme literaturu, na svátky jim připravujeme program a drobné dárky. Prostřednictvím místní charity spolupracujeme na výdeji stravy bezdomovcům v prostorách železniční stanice, kde je podle potřeby i ošetřujeme. Během velkých svátků tam přicházíme i s knězem, abychom je duchovně povzbudili, a připravujeme pro ně program.

 

  • Pomoc dětem a mládeži z tzv. rizikové skupiny - několikrát týdně organizujeme výchovnou a zájmovou činnost v dětském klubu, zajišťujeme formaci a duchovní doprovod pedagogů klubu.

 

  • V projektu "patronážna služba" se snažíme pomáhat rodinám při opatrování jejich nemocných členů rodiny. Poskytujeme konzultace, semináře pro pečovatelky nebo příbuzné, půjčujeme rehabilitační pomůcky a literaturu.

Kontaktujte nás

Adresa: Zvezdova 62/1, Omskaja oblast, 644 070 Omsk, Russia
Web: www.vincentky.sk