Loreta Praha

Loretánský komplex obsahující Nazaretský domek, kostel Narození Páně a k vidění je zde i loretánský poklad.

Pražská Loreta, významná památka barokního umění, funguje přes den v otevírací době jako muzeum Provincie kapucínů v ČR.

V r. 2014 byla do stálé expozice začleněna výstava Skrytá tvář loretánského pokladu - neznámé cennosti z depozitářů klenotnice - Loretánský poklad je dnes vystaven prakticky celý. Od r. 2012 je návštěvníkům přístupný 3D model nově objevené krypty se vzácnou freskovou výmalbou podle Rembrandta a dalších vlámských mistrů. Loreta má také novou multimediální část expozice o zvonohře, která byla vytvořena u příležitosti 320 let od jejího zprovoznění.V posledních letech se v Loretě pravidelně pořádají sezónní výstavy (zhruba od května do října), pro r. 2018/19 je to "Pax et Bonum.

Kontaktujte nás

Adresa: Loretánské náměstí 7, 118 00 Praha 1
Telefon: +420-220-516-740
E-mail: loreta@loreta.cz
Web: http://www.loreta.cz