Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi je od roku 2019 církevní zdravotnické zařízení, které v Praze zajišťuje kvalitní následnou lůžkovou péči a vybranou ambulantní péči. V současnosti disponuje přes 100 lůžky dlouhodobé péče v rámci 4 odděleních a ambulancemi řady odborných lékařů.

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi byla zřízena v 18. století, jako moderní špitál pro ženy, ve kterém se o pacientky kromě řeholných sester starali i lékaři, což v té době nebývalo zvykem. Areál s klášterem byl dokončen v roce 1735 podle návrhu stavitele Kiliána Ignáce Dienzenhofera a za přispění hraběnky Markéty Valdštejnové.

Po svém založení představoval klášter vzorový ústav, podle kterého byla zakládána i zařízení v zahraničí. Nová nemocnice alžbětinek byla jednou z nejmodernějších v zemi.

V roce 1949 byla nemocnice znárodněna a v roce 1957 z ní odešly poslední řádové sestry. Po roce 1989 byl areál nemocnice a kláštera vrácen Konventu alžbětinek.

V roce 2019 po složitých jednáních Konvent převzal samotný provoz nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných do své správy. Areál i samotná společnost provozující nemocnici jsou tak nyní ve stejných rukou, stejně tak jako před 300 lety.

Dnes má nemocnice přes 100 lůžek následné lůžkové péče a v ambulantním sektoru zajišťuje zdravotní služby v odbornostech pneumologie, alergologie, kardiologie, interna, gastroenterologie, rehabilitace, RTG, sonografie a echokardiografie.

Nemocnice s počtem lůžek patří mezi největší nemocnice s následnou lůžkovou péčí v Praze a hraje tak významnou roli v systému pražského zdravotnictví.

Kontaktujte nás

Kontakt: Beatrix Sviezeny
Adresa: Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2
Telefon: 221 969 338
E-mail: recepce@alzbeta.cz
Web: www.alzbeta.cz