Domov pro matky a otce v tísni

Posláním Domova pro matky a otce v tísni Znojmo je poskytnout ubytování, podporu a pomoc při zajištění základních životních potřeb, zaměstnání, v péči o dítě a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba je určena pro matky a otce s dětmi, těhotným ženám nebo osobám s dětmi, kterým bylo svěřeno dítě do péče, které se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami.