Domov pro matky a otce v tísni

Posláním Domova pro matky a otce v tísni Znojmo je poskytnout ubytování, podporu a pomoc při zajištění základních životních potřeb, zaměstnání, v péči o dítě a při obstarávání osobních záležitostí.

Kongregace sester Nejsvětejšího Spasitele pomáhám v domově.

Služba je určena pro matky a otce s dětmi, těhotným ženám nebo osobám s dětmi, kterým bylo svěřeno dítě do péče, které se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami.

Kontaktujte nás

Zřizovatel: Oblastní charita Znojmo
Adresa: Mašovická 12, 669 02 Znojmo
Telefon: +420 603 992 385
E-mail: monika.slapkova@znojmo.charita.cz

Řád, který zde pomáhá: