Církevní mateřská škola České Budějovice

Posláním naší školy je zabezpečit uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti v duchu křesťanské morálky a etiky.

Výchovnou práci se snažíme obohacovat o křesťanské prvky, jako je láska k bližnímu, tolerance, odpuštění, vzájemné usmíření, nesobeckost apod.

Snažíme se děti všestranně připravit nejen na vstup do základní školy, ale především do života. Náboženská výchova prolíná nenásilně celým programem. Ve výchovné práci využíváme prvky výchovy Marie Montessori a ve zvýšené míře se zabýváme environmentální výchovou dětí.

 

Věděli jste, že...

Integrujeme i děti handicapované a využíváme pomoc speciálního pedagoga, asistentů pedagoga a logopedek?

 

 

Kontaktujte nás

Kontakt: S.M. Serafína
Adresa: Lipenská 1978/3, 370 01 České Budějovice
Telefon: +420 387 423 018
E-mail: cmscb@seznam.cz
Web: www.cms-lipenska.cz

Související