Dům svaté Faustyny

Naším cílem je připravit své obyvatele v těžké přechodové části života na přesun do stálého bydlení.

Sestry Matky Božího milosrdenství hledaly, jakým dalším způsobem by mohly prokazovat službu milosrdné lásky svým bližním. Jdouc v linii jejich matek zakladatelek, otevřely v Čechách  dům, kde nalezly útočiště ženy a dívky, které mají problémy a potřebují naši pomoc.

V domě svaté sestry Faustyny se nachází 8 vstupních bytů, které mohou na dobu určitou využít osoby v nepříznivé sociální situaci:

  • osoby, kterým hrozí odebrání dítěte z důvodu nevyhovujícího bydlení
  • osoby opouštějící ústavní zařízení
  • osoby, které ukončily resocializační program apod.

Nájemníci se starají nejen o svůj dům, ale i o zahradu, kterou mohou využívat. Setkávají se při práci i odpočinku. Pravidelně se také schází s pronajímateli – tedy řeholními sestrami - které berou provozování bytů v Domě sv. Faustyny jako své poslání více než práci.

 

 

Cíl startovacího bydlení

  •  Z Domu sv. Faustyny by ideálně měl odcházet člověk samostatný, nezávislý na dávkách, s příslibem dlouhodobé nájemní smlouvy ve svém vlastním bydlení a s kompetencemi si toto bydlení udržet.

 

Kontaktujte nás

Kontakt: s. Blanka Krajčíková
Adresa: Štefánikova 1207, 544 01 Dvůr Králové n. L.
Telefon: +420 736 636 949
E-mail: kmbm@seznam.cz
Web: http://www.dum-sv-faustyny.kmbm.cz/