Nemocnice sv. Kříže Žižkov

Provozovatelem Nemocnice sv. Kříže Žižkov je stejnojmenná společnost vlastněna Českou provincií Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže.

Nemocnice sv. Kříže Žižkov disponuje ambulantní i lůžkovou částí. Stěžejní je péče následná a rehabilitační. Na následnou a rehabilitační péči, které považujeme za osvědčené a standardní součásti nemocnice, se především zaměřujeme.


V rámci zdravotní péče klademe důraz na rehabilitace a nácviku denních činností pacientů tak, aby se mohli co možná nejdříve vracet k běžným činnostem a do svého domácího prostředí.

 

Kontaktujte nás

Kontakt: Mgr. Tomáš Krajník - ředitel
Adresa: Kubelíkova 1250/16, Praha 3 - Žižkov
Telefon: 221 012 211
E-mail: info@nskz.cz
Web: www.nskz.cz