Církevní střední škola Jana Boska

Posláním školy je poskytovat kvalitní učňovské vzdělání a výchovu v salesiánském stylu, a tím mladé lidi připravit k profesnímu uplatnění ve zvoleném oboru a pomoci jim k vydařenému životu.

Škola má od počátku dva obory: Pečovatelské služby a Praktická škola dvouletá. Od školního roku 2019/2020 se otevírá nový obor Ošetřovatel.

 Škola byla založena v r. 1993 jako Dívčí katolická škola určená dívkám bez studijních předpokladů, sociálně ohroženým a obtížněji vychovatelným, i dívkám se zdravotním postižením. Nabízela studium ve dvou oborech: Charitativní služby, Praktická škola dvouletá.

Od r. 2006 škola začala přijímat i chlapce a přejmenovala se na Dvouletou katolickou střední školu. Od šk. roku 2012/2013 se obor Charitativní služby transformoval na Pečovatelské služby. Od šk. roku 2019/2020 škola prochází důležitou proměnou: otevírá se tříletý učňovský obor Ošetřovatel a škola dostává nový název: Církevní střední škola Jana Boska. Tím škola dostává zcela nový ráz, i když nabízený obor navazuje na předchozí zaměření školy.

Kontaktujte nás

Kontakt: Michaela Pitterová
Adresa: Vítkova 12, 186 00 Praha 8 - Karlín
Telefon: +420 723 475 507
E-mail: skola@cssjb.cz
Web: https://www.cssjb.cz/

Související