Nakladatelství a knihkupectví Paulínky

Posláním Dcer sv. Pavla je působit v oblasti sdělovacích prostředků a zde žít své zasvěcení.

Tisk, rádio, televize, internet a další digitální média představují pro nás prostředky k hlásání evangelia a kultury a to všem skupinám lidí. Práce s těmito prostředky (v ČR zvláště nakladatelská a knihkupecká činnost) je autentickou cestou svatosti a rovněž zdrojem obživy.

Kontaktujte nás

Kontakt: Sr. Isidora Pérez Gómez
Adresa: Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 774 050 562
E-mail: isi@paulinky.cz
Web: www.paulinky.cz