Křesťanská mateřská škola Karolínka ve Slavkově u Brna

V naší výchovné a vzdělávací službě klademe důraz na celistvý rozvoj dítěte předškolního věku, se zaměřením na rozvoj základních postojů lidskosti podle křesťanských hodnot.

Děti jsou vedeny k uvědomování si vlastní jedinečnosti a důležitosti svého místa na světě a zároveň k odhalování Boha.

Díky uplatňování principů pedagogiky Franze Ketta rozvíjíme u dětí vnímavost, vztahovost, soustředěnost a cit pro to, co je společné.

Kontaktujte nás

Kontakt: s. M. Josefa Jarošová
Adresa: Malinovského 280, 68401 Slavkov u Brna
Telefon: +420 544 423 248
E-mail: reditelka@kmskarolinka.cz
Web: www.kmskarolinka.cz

Související