Strahovská knihovna

Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově je jednou z nejcennějších a nejlépe zachovaných historických knihoven – sbírky čítají na 200 000 svazků.

Knihovna existovala na Strahově již v nejstarším období, ale osud od počátků ve 12. století až do 16. století jsou známy jen v obrysech.  Opat Lohel (1586–1612),  považovaný za obnovitele kláštera vybudoval první, dnes již téměř zapomenutého knihovního sálu ve zvláštním traktu kláštera. V jeho práci pokračoval nástupce  Kašpar Questenberg (1612–1640), Kryšpín Fuk (1640–1653) a opat Vincenc Makarius Frank (1658–1669), který se systematicky věnoval budování knižního fondu. Opat Jeroným Hirnhaim (1670–1679). vystavěl nový knihovní sál (dnes Teologický)  a v roce 1679 v něm bylo uloženo 5 564 svazků.  Druhý sál, dnes nazývaný Filosofický, byl zbudován za opata Václava Mayera (1779–1800) v letech 1792 - 1794.

Kontaktujte nás

Adresa: Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1 - Hradčany
Telefon: 233107718
E-mail: erika@strahovskyklaster.cz
Web: https://www.strahovskyklaster.cz/