Misie sester františkánek v Estonsku

Naše malá komunita v Tartu stojí na pilířích modlitby a oběti sester, které zde v Estonsku prožily nelehkých 50 let.

Jsme jediné řeholnice v okruhu 200 kilometrů. Snažíme se svědčit o radosti života pro Boží království, staráme se o úklid a výzdobu farního kostela, navštěvujeme nemocné a osamělé.

Nejvíce energie a času věnujeme službě  v místní katolické základní škole. Jedna sestra jako prezidentka školy a dvě jako učitelky náboženství na prvním stupni a v mateřské škole.

 

Věděli jste, že...

Do Tartu přišli sestry v roce 1936, kdy zde otevřely mateřskou školku? Po obsazení Estonska sovětskými vojsky mohly sestry pokračovat ve svém řeholním živote jen tajně, pracovaly na klinice, pomáhaly farníkům a staraly se o kostel. Jejich služba byla důležitá hlavně během 7 let, kdy stotisícové město Tartu nemělo katolického kněze. Jen jejich stáří bylo důvodem, proč je naše sestry v roce 1987 povolaly zpět do Čech. V roce 1997 se řeholní život v tomto druhém největším městě Estonska obnovil.

Katolická církev je tu malá, ale mladá. Dvanáct katolických kněží společně s dvaceti řeholními sestrami prožívají své zasvěcení v misijní službě bratřím a sestrám, kterým díky silnému reformačnímu hnutí chybí návaznost katolické tradice, a kteří vysíleni sovětským režimem upřímně hledají smysl svého života.

 

Kontaktujte nás

Adresa: Veski 2, 510 05 Tartu, Estonia
Telefon: +372 7 422 731
E-mail: tartu@frantiskankymi.cz