Farnosti pod správou augustiniánů

Římskokatolická farnost u Kostela sv. Tomáše

Kromě pravidelných bohoslužeb, které jsou v češtině slouženy každý den a dvakrát v neděle, jsou také dvě mše v anglickém filipínském a ve španělském jazyce.

Evangelizace ve společenství

Dnes je v našem zájmu zintenzivnit ty činnosti , které stojí na samém začátku evangelizace, v prvopočátku evangelizačního procesu, který  postupně oslovuje osoby , jejichž  prostřednictvím a jimi vyvíjenými různými činnostmi pak proniká do všech oblastí kultury a sociální reality.

Kontaktujte nás

Kontakt: P. Juan Provecho, OSA - Administrátor farnosti
Adresa: Josefská 8, 118 00 Praha 1
Telefon: 602684538
E-mail: osaprag@augustiniani.cz
Web: www.augustiniani.cz