Žehnání školní kaple sv. Voršily

P. Benedikt Hudema (06.06.2018)

Dlouho očekáváná událost konečně nastává. Úklid kaple spolu s novými kostelníky ze šesté třídy, krásná květinová výzdoba a malá schola vedená sestrou Veronikou, nácvik zpěvu pod vedením Adama Němce, důkladný nácvik s ministranty z řad žáků 3. až 8. ročníku, příprava pohoštění i další drobné či větší služby lidí, bez kterých by to prostě nebylo možné, se blíží ke svému vrcholu. 

Auto s vlaječkou přiváží pana kardinála Dominika Duku i s jeho ceremoniářem. Prokličkujeme houfem fotbalistů na školní hřišti a novým výtahem vyjíždíme do posledního patra. Poslední pokyny, oblečení liturgických rouch, nasypání kadidla... a slavnost může začít. Zástupci žáků, rodičů, pedagogů a sester se nenechali odradit vedrem ani malým prostorem - jen jeden ministrant téměř obětoval svůj život a nakonec pádá pod tíhou biskupské berly. Radost z Hospodina je naší silou. Svatostánek už není prázdný, Panna Maria Rynecká se mile usmívá z obrazu, sv. Voršila nám ukazuje cestu skutečného svědectví.

Teď už jen požehnání celé přístavby a občerstvení... Doufáme, že se kaple sv. Voršily stane srdcem naší školy, kde se můžeme modlit nejenom o velké přestávce, ale zajít kdykoli během dne složit své starosti nebo poděkovat tomu, kdo na nás s láskou čeká. Konzultační hodiny má pořád a pro každého.

 

 
“Díky Bohu, sestrám, sponzorům i všem dobrodincům!”

 Fotogalerie