Řeholnice a řeholníci se i v čase epidemie aktivně podílejí na službě potřebným

Řeholnice a řeholníci ze společenství činných na území České republiky se aktivně podílejí na službě potřebným jak přímou službou, tak modlitbou.

Napříč celou republikou jsou aktivní v jimi zřízených nemocnicích, domovech pro seniory, pečovatelských a azylových domech.  

S prací řeholní sester se setkáváme nejen v jejich vlastních zařízeních, ale i v celé řadě institucích zaměřených na zdravotnickou péči, sociální služby a vzdělávání, jejichž zřizovatelem jsou diecézní charity nebo státní správa a místní samospráva.

 

Podle svých sil pracují sestry, kde je třeba:

 

  • ošetřují a doprovází umírající
  • poskytují domácí pečovatelskou i hospicovou péči
  • působí ve školství
  • věnují se potřebám vyloučených lidí
  • navštěvují opuštěné lidi
  • pomáhají lidem bez domova
  • jsou přítomny ve věznicích

 

Modlitbou, prací a službou nemocným, trpícím a potřebným se zapojují do charitativního díla církve.

Duchovní on-line služby


V těchto složitých chvílích nejistoty a strachu z vývoje a dopadů epidemie Covid-19, v době, která vede k větší samotě a opuštění nabízejí řeholnice a řeholníci „dálkový“ duchovní rozhovor, doprovázení či podněty k prožívání víry jinak, než jste byli zvyklí. Všichni, kdo máte zájem se můžete obrátit na některé z níže uvedených kontaktů. Nejde o nabídku psychologické či jiné krizové intervence.

 

Česká provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame

Hornokrčská 708/5, Praha 4 - Krč

sestra Kristina (Jaroslava) Hrušková: telefon: +420 732 501 091

sestra Vlasta (Kateřina) Čaplová: telefon: + 420 731 600 205

sestra Zdeňka (Zdeňka) Maňáková: telefon: + 420 775 052 093

 

Salesiánky a salesiáni:

Míla Čermáková, salesiánka, mail: milafma@gmail. com,  WhatsApp +420737237580

Markéta Hanáková, salesiánka, skype mail: makifma@seznam.cz;  732 376 890

Zdeňka Kůsová, salesiánka, WhatsApp +420731 625 917,  mail   zdenkafma@seznam.cz

Jana Svobodová, salesiánka, WhatsApp +420731625918 

Dagmar Vedrová, salesiánka, e-mail: dari.fma@seznam.cz, Skype: Dari Vedrová

Eva Liškutinová,  salesiánka WhatsApp: +420736746858, Skype: liskutinovaeva

Pavla Mikysková, salesiánka WhatsApp +420731625920

Jiří Woclawek SDB, mob: 777 259 334, email: jiri.woclawek@gmail.com

 

Dominikánky

SM. Krista OP -  Ludmila Chládková, krista@dominikanka.cz, tel. +420 605 786 427


Augustiniáni

P. Juan, 602 684 538

 

 Sestry dítěte Ježíše

sestra Fidelis (Dana) Jakšičová: telefon: + 420 721 962 369, gelma@email.cz

 

Dílo blažené Zdislavy

s. Lenka Bernadetta Nezbedová: nezlenka@seznam.cz , telefon 607 593 950

 

Sestry matky Božího Milosrdenství

s. Dagmar Litošová: 733 741 994, misericordia.poradna@gmail.com

s. Doubravka: 734 234 071, s.doubravka@centrum.cz

 

 

 
  • Navštívit můžete i weby jednotlivých společenství, kde získáte další informace. V jakékoli době se na nás můžete obrátit s prosbou o modlitbu na konkrétní úmysl. Tuto možnost nabízejí např. následující webové stránky.

 

moniales.op.cz

mnisky.op.cz

klasterdoksany.cz

www.klaster-km.cz

http://alzbetinky.jablunkov.cz/

dominikanky.cz

frantiskanky.info

sedesestry.cz