Víme a věříme, že Ježíšův život nekončí na Kalvárii a že ani křesťanství není jen náboženství kříže a utrpení, ale především náboženství velikonočního rána, kdy Pán vstal z mrtvých!

Posíláme Vám velikonoční přání v době, kdy na nás všechny doléhá nejen strach a obavy z nakažení koronavirem, ale i těžkosti našich blízkých a přátel, prostě všeobecné hroucení našich dosavadních jistot.

Letošní postní doba je velice zvláštní a přitom tak jasná – i Ježíš při vrcholném vykupitelském díle prožíval fyzické bolesti, opuštěnost a nakonec potupnou smrt. A nejen On! Jak asi trpěla jeho požehnaná Matka Maria, když měla v náručí Synovo mrtvé tělo. Trpěla mnoho, ale nezoufala. Ona jediná věřila, ona jediná v té chvíli doufala proti vší beznaději.

Víme a věříme, že Ježíšův život nekončí na Kalvárii a že ani křesťanství není jen náboženství kříže a utrpení, ale především náboženství velikonočního rána, kdy Pán vstal z mrtvých!

Prosme za sebe navzájem, aby nám Pán pomohl dívat se na všechny těžkosti a bolesti našeho života ve světle Ježíšova vzkříšení. Potom nezmizí z našeho života, z našeho srdce nikdy Kristův pokoj, ten pokoj, který svět dát nemůže, pokoj, který vydrží všechny životní trable i současnou pandemii, ať má jakoukoliv podobu.  

Konference vyšších představených ženských řeholí