Tábor v zahradách sester hedviček

Ve dnech 16. – 18. 7. 2019 se v zahradě sester sv. Hedviky v Břežanech konal třetí ročník příměstského tábora pro děti ve spolupráci se spolkem Fryšaváci, z.s. a Zámkem Břežany, p.o.

Tábor, kterého se letos zúčastnilo 24 dětí, se již tradičně nesl v duchu historie. Děti byly rozděleny do tří skupin podle nejvýznamnějších břežanských rodů – Lichtenštejni, Lobkovicové a Wambolti. Letos táborníky „navštívil“ sám kníže Mořic z Lichtenštejna se svou manželkou Leopoldinou. Děti se tak při svých soutěžích a hrách mohly seznámit s nejvýznamnějšími počiny tohoto majitele Břežanského zámku, od jehož smrti letos uplynulo 200 let.

Stejně jako on mohly děti bojovat v bitvě tří císařů u Slavkova či v dalších bitvách napoleonských válek, svými uměleckými díly rozšířily zámeckou obrazárnu, kterou kníže Mořic prodal, vyzkoušely si shromažďování materiálu na přestavbu zámku a podle historické mapy v poznávací soutěži vyhledávaly zákoutí zámeckého parku.

Ve středu 17. 7. se táborníci vydali na výlet do Moravského Krumlova, kde navštívili zámek, jehož majitelem byl v minulosti Mořicův tatínek Karel z Lichtenštejna, a také lichtenštejnskou hrobku, kde je kníže Mořic se svými rodiči a dalšími členy svého rodu pochován.

Novinkou letošního tábora byla večerní návštěva kostela, stezka odvahy a stanování na zahradě, zpestřené noční bouřkou. Tábor byl zakončen hledáním pokladu v zámeckém parku, rozdáním diplomů a závěrečným táborákem s rodiči. Děti odcházely domů zdravě unavené, ale šťastné a obohacené novými poznatky.

Fotogalerie