Synodální proces

Řeholníci se s celou církví vydávají na synodální cestu, na kterou nás všechny zve papež František...

 

V Bibli (Jan 14,6) o sobě Ježíš říká: „Já jsem cesta, pravda a život“. Po té cestě se snažíme svým životem pravdivě kráčet my všichni, kdo jsme pokřtění ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.

Nyní nás papež František zve, abychom se rozhlédli kolem sebe a nově si uvědomili, že po té cestě kráčíme společně – synodálně. S vděčností za toto prorocké pozvání se do celosvětového synodálního procesu může zapojit každé putující společenství i jednotlivci: