STĚHOVÁNÍ KARMELITEK DO DRAST

Kvůli malé zahradě a vzrůstajícímu hluku jsme se po dlouhém rozlišování rozhodly v roce 2005 hledat nový, vhodnější pozemek pro náš kontemplativní způsob života. Začátkem roku 2018 se nám podařilo koupit zemědělský statek spolu s přilehlými pozemky v obci Drasty na Praze-východ.

Důvody našeho stěhování

Komunita bosých karmelitek začala v Praze působit již v 17. století. První klášter Karmelu sv. Josefa byl vybudován na Malé Straně u kostela sv. Josefa. Součástí areálu byla i rozsáhlá zahrada (nyní Vojanovy sady). V roce 1782 byla komunita sester kvůli dekretům Josefa II. nucena svůj klášter opustit a odejít do exilu do Pohledu u Německého Brodu.

Když bylo sestrám dovoleno se po deseti letech do Prahy vrátit, jejich dům byl již obsazený. Náhradou jim byl dán klášter původně patřící mužskému řádu barnabitů s kostelem sv. Benedikta na Hradčanském náměstí. Jak je z historie patrné, dům nebyl primárně uzpůsobený karmelitánskému způsobu života, ale byl komunitě dán jako určité provizorní řešení její situace.

Během doby komunismu (v letech 1950 ̶ 1991) byly sestry nucené klášter opustit a budova byla upravena na hotel pro státní návštěvy. Dům byl komunitě vrácen v první vlně církevních restitucí.
I když má klášter a jeho umístění v centru Prahy mnoho nesporných výhod, sestry si poměrně brzo začaly uvědomovat nemalé obtíže, spojené s životem na tomto místě.

Starý, historický klášter je kulturní památkou, a proto administrativní i finanční nároky na jeho provoz jsou nemalé a mnohdy těžko únosné. Z Hradčanského náměstí i z ulic Malé Strany je patrný nárůst městského hluku. Ten je také nejčastějším důvodem, proč i mnohé ostatní komunity bosých karmelitek ve světě opouštějí své kláštery ve středu měst a stěhují se na jejich okraj.

Jako největší problém pociťujeme velmi malou zahradu, která život v papežské klauzuře činí fyzicky i psychicky velmi obtížným. Pro způsob života monastických klášterů byla vždy velmi důležitá rozsáhlá zahrada. Pro komunity svých sester velmi zdůrazňovala potřebu zahrady i sv. Terezie od Ježíše.

Nový klášter – Karmel sv. Josefa v Drastech (Praha-východ)

Po velmi dlouhé době hledání nového pozemku, který by vyhovoval našim potřebám a zároveň splňoval určitá kritéria, jsme se rozhodly koupit starý zemědělský statek v obci Drasty na Praze východ, který v církevních restitucích získala v r. 2015 Vyšehradská kapitula.

Tato zemědělská usedlost splňuje svým umístěním, rozlohou i tichem požadavky, které jsou nutné pro náš kontemplativní život. Zároveň je to místo v těsné blízkosti Prahy, jejíž součástí jsme si přály zůstat.

Spolu s Vyšehradskou kapitulou bychom chtěly tuto malou obec v blízkosti Klecan obnovit tak, aby se stala příjemným místem pro bydlení i duchovní odpočinek. Součástí areálu kláštera bude bytový dům a poměrně velký dům pro hosty. Věříme, že mnozí lidé, kteří si budou chtít odpočinout a duchovně načerpat, si toto místo oblíbí. Do Drast je možné snadno se dostat příměstským autobusem z Prahy-Kobylis.

Nové využití kláštera a kostela sv. Benedikta na Hradčanském nám. v Praze

Také hledání kupce našeho kláštera bylo velmi obtížné a zdlouhavé. V komunitě jsme upřednostnily prodej k nekomerčnímu využití kláštera, byť jsme si byly vědomé, že z prodeje ke komerčnímu využití bychom získaly pravděpodobně daleko více peněz. Cítily jsme se zavázané památkou našich sester, které tento dům a kostel za 180 let života posvětily svými modlitbami a oběťmi.

Nakonec můžeme s vděčností oznámit, že klášter a kostel budou nadále sloužit Karmelu. Budou zde žít a pracovat naši bratři bosí karmelitáni.

Zachovalé tělo matky Elekty

Matka Elekta byla vždy tam, kde se nacházela komunita jejích sester. Při první internaci v 18. století si zachovalé tělo matky Elekty sestry odvezly s sebou do Pohledu. V době komunistické internace to nebylo možné, proto muselo její neporušené tělo zůstat v kostele sv. Benedikta.

I když jsme si vědomé, že kostel sv. Beneditka se stal poutním místem, kam se lidé přicházejí k naší zakladatelce pomodlit, domníváme se, že zachovalé tělo matky Elekty by mělo být nadále tam, kde sídlí komunita sester.

Proto bychom chtěly neporušené tělo matky Elekty přemístit do krypty nové kaple v Drastech. Věříme, že ctitelé matky Elekty si oblíbí i toto nové místo a budou nadále přijíždět se k ní pomodlit.

Časový průběh stěhování

1/leden 2018 – koupě pozemku v Drastech

2/jaro 2018 – úklid pozemku a likvidace skládek

3/ léto 2018 – demolice rozpadlých budov

4/ podzim 2018 – jaro 2020 oprava bývalého „Panského domu“ na provizorní bydlení sester

5/ 2021–2024 oprava sýpky a stavba klášterní kvadratury s kaplí sv. Terezie

6/ oprava menších domů ve dvoře

 

 

Kdo by chtěl pomoci

 • Protože jsme náš současný klášter prodaly k nekomerčnímu využití, jsou naše finanční možnosti na stavbu nového kláštera, kostela a přilehlých budov omezené.

  Součástí areálu budou také budovy, které nebudou součástí papežské klauzury sester, ale budou sloužit obyvatelům Drast nebo těm, kteří přijedou na duchovní pobyt.


  Budeme proto vděčné za každý příspěvek, kterým se rozhodnete novou stavbu podpořit.
  Za naše dobrodince se každý den modlíme a je za ně každý měsíc v našem kostele sloužena mše svatá.

  Číslo našeho účtu u Komerční banky je: 115-3844 1302 47/0100.

  (V případě zájmu Vám rády vystavíme potvrzení o daru pro snížení základu daně.)

 • Od 19.1.2019 jsme začaly znovu jezdit na sobotní brigády. Kdo byste se k nám chtěli připojit, kontaktujte nás, prosím, předem. V těchto zimních měsících je možné, že brigády nebudou pravidelně každou sobotu.

   

 

 

 

 

Soubory ke stažení

velikost 54 KB
velikost 39 KB