Se svatými kolem Jablonného

Letní tábor pro děti u dominikánů v Jablonném.

V klášteře bratří dominikánů v Jablonném v Podještědí se pod vedením bratří dominikánů a sester dominikánek a jiných dobrovolníků uskutečnil od 8. 8. do 14. 8. 2020 další ročník Letního dominikánského tábora. Tématem celého tábora bylo motto: Se svatými kolem Jablonného. Jelikož jsme v průběhu tábora slavili jednu liturgickou slavnost za druhou, mohly si i děti vyzkoušet (jak teoreticky, tak prakticky) mnoho dobrých skutků, které konaly po příkladu světců, jež jsme si tyto dny připomínali (sv. Dominik, sv. Vavřinec, sv. Klára, sv. Zdislava, P. Marie). Děti se učily vytvářet přátelské vztahy mezi kamarády, zakoušet (mít) vztah k Bohu a k duchovním hodnotám, a také vztah k lidem, které měly potkat jak během tábora, tak i později na svých životních cestách.

            Během tábora jsme s dětmi navštívili několik starších babiček, které už žijí bez svého milovaného manžela. Pak jsme zavítali k rodinám v Jablonném, v Janovicích a ve Zdislavě. Milého přijetí se nám dostalo v infocentru, u pana starosty Jiřího Rýdla a paní tajemnice Daniely Patorkové. Těmto lidem donesly děti jak svůj úsměv, tak vlastnoručně upečený chléb a vodu ze Zdislavské studánky. Po nedělní mši svaté děti předvedly krátké divadlo o životě svaté Zdislavy. Hrály tak upřímně, až to mnoho z nás dojalo až k slzám. V den svatého Vavřince mezi nás přišel nově vysvěcený jáhen Petr Jurkulák, který pracuje jako vězeňský kaplan ve věznici ve Stráži. Viděli jste už někdy jáhna, který má na sobě dalmatiku a v ruce drží obušek nebo vězeňská pouta? Já už ano :-)

            K pořádnému létu patří také trochu dobrodružství. Během jednoho dopoledne, když jsme absolvovali výšlap na zámek Lemberk, jsme cestou potkali nejen postavu dobré paní Zdislavy, ale i loupežníka a karetního podvodníka, který téměř všechny děti obral o dar dobrého svědomí, který ten den měly děti v podobě malého míčku získat. Děti sbíraly v průběhu tábora míčky, neboli dary (dar společenství, dar oběti, dar služby, dar modlitby aj.), které měly být na konci tábora sečteny. Stezku odvahy (za niž měly děti dostat míček – dar odvahy) jsme připravili v prostorách klášterního ambitu a v klášterním podzemí. Ke spokojenosti nás všech se můžeme těšit na další letní tábor, který se uskuteční v Bílých Karpatech.

Sestra Roberta Markéta Ševčíková OP