„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Mt 3,3

V adventu čekáme na příchod. Příchod Boha tam, kde život má svůj cíl: tam, kde vytváříme společenství lásky – v našem světě, v mé rodině, v mé práci, a také příchod do mého srdce, do mé slabosti, křehkosti...

Připravovat cestu Pánu znamená dorůstat do velikosti úkolu a hledat také odpověď na otázku: dávám Pánu k dispozici své nejlepší schopnosti a vlastnosti?

V Marii nám Bůh ukázal cestu a zároveň cíl, ke kterému volá každého z nás. Celý Mariin život je jedinou chválou a službou Bohu. Každé gesto, pousmání, sebenepatrnější každodenní úkon je smysluplnou součástí velkého díla spásy.

Kéž nám všem P. Maria v tomto adventním čase vyprosí milost podílet se spolu s ní na tomto velkém díle… Amen.

Hedvičky, Břežany