"Řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé: „Vzmužte se, nebojte se!" Bůh k nám přichází...

 

Advent v roce 2020 má zcela  jinou podobu než předešlá léta. Je to čas obav, ale zároveň i čas volby vybrat si mezi tím na čem záleží, a tím co pomíjí. A tím více jsou pro nás v tomto čase nejistot a obav povzbuzující slova proroka Izaiáše :"Řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé: „Vzmužte se, nebojte se!"  Bůh k nám přichází...
„Přijď, Pane Ježíši!“

 

Hedvičky, Břežany