POMOC ČESKÝCH ŘEHOLNIC UKRAJINĚ

S bolestí v srdci sledují ženské řehole situaci na Ukrajině a chtějí být nablízku svou pomocí.

  • Řádové sestry sv. Hedviky v Břežanech u Znojma mají u sebe ubytované maminky s dětmi z Ukrajiny, momentálně jich je dohromady 12 - je mezi nimi i jedna holčička s downovým syndromem a na cestě je dalších 5 lidí. Jsou úžasní a chtějí být užiteční a nápomocní. I místní zaměstnanci sociální služby Zámek Břežany, p.o. moc pomáhají...s oblečením, hračkami, surovinami, hygienickými potřebami.
  • Dále sestry nabízejí přechodné ubytování pro řeholní sestry, které budou případně nuceny válečnými podmínkami opustit své kláštery.
  • Kláštery Lomec, Štěkeň a Rajhrad jsou připravené přijmout (zčásti už přijaly) desítky lidí
  • Konference vyšších představených ženských řeholí daruje pro potřeby sester a lidí jim svěřených 100 tis. Euro. Ve sbírce dalších prostředků budeme pokračovat.
  •  Řeholní společenství začly od 1. 3. „modlitební řetěz“, kdy každé jednotlivé společenství postupně v určený den obětuje své modlitby, radosti i bolesti za mír
    na Ukrajině. Věříme, že ve společné modlitbě je síla.