Vášeň pro evangelium i v digitálním věku

5. února 2024 si Dcery svatého Pavla připomínají dvě významná výročí: 60 let od úmrtí jejich spoluzakladatelky ct. Tekly Merlové a 30 let od uvedení prvního loga Paulínek.
Reportáže

Tekla Merlová se narodila 20. února 1894 v severoitalském Castagnitu jako druhá ze čtyř dětí. Její život zásadně změnilo setkání s otcem Jakubem Alberionem v kostele svatých Kosmy a Damiána v Albě v červnu 1915. Téhož roku přijala jeho pozvání k založení kongregace Dcer svatého Pavla. V roce 1922 složila soukromé řeholní sliby a dostala jméno Tekla, podle učednice apoštola Pavla. Jakub Alberione ji jmenoval generální představenou a Tekla byla věrnou spolupracovnicí při rozvoji kongregace Dcer svatého Pavla a dalších větví Paulínské rodiny. Dne 28. června 1961 obětovala svůj život za svatost všech Dcer svatého Pavla a 5. února 1964 zemřela v Římě. Roku 1991 byla prohlášena za ctihodnou.

V únoru 1994 byl zahájen nový misijní projekt, který v následujících letech přivedl Paulínky do patnácti nových zemí, včetně České republiky. Tehdy byla také zakoupena oficiální kongregační doména www.paoline.org a otevřeny první webové stránky a internetové knihkupectví.

Po 30 letech od zahájení nového misijního projektu si Dcery svatého Pavla uvědomují důležitost své dosavadní cesty a cítí potřebu posunout se dále. Dnes působí ve více než padesáti zemích světa na všech pěti kontinentech a šíří evangelium prostřednictvím webových stránek a různých digitálních platforem, ale zároveň cítí, že Ježíšovo poselství ještě nebylo dostatečně rozšířeno „až na konec světa“.

Současná doba přináší nové výzvy a potřebu změny ve veřejné prezentaci. Proto vzniklo několik nových návrhů loga Dcer svatého Pavla a vítězný návrh byl představen na kongregační interkapitule v říjnu 2023 v Brazílii. Nové logo zahrnuje modrou elipsu, která symbolizuje svět včetně digitálního prostoru, kam jsou Dcery svatého Pavla volány hlásat evangelium. Červené písmeno „P“ reprezentuje misijní zápal apoštola Pavla, který je vzorem života v Kristu a inspirací pro všechny.

Nové logo ladí s mottem, které si zvolila pražská komunita Dcer svatého Pavla: „Chceme s neustále obnovovanou vášní pokračovat v šíření evangelia všude tam, kam až dosáhne náš mediální apoštolát.“ Věří, že i v digitálním věku má jejich služba stále svůj význam, když lidé své odpovědi na smysl života už nehledají tolik v knihách, ale jsou pohlceni digitálním světem, kde jim chybí někdo, který by je slyšel. I v tomto prostředí je místo pro evangelium a apoštolské dílo Dcer svatého Pavla pod logem Paulínky.

Dcery svatého Pavla děkují za podporu, kterou obdržely od mnoha lidí v České republice během třiceti let svého působení. Stejně jako svatý Pavel před dvěma tisíci lety a první sestry před sto lety, i ony pokračují v hlásání evangelia s vášní, kterou vnášejí i do digitálního věku.

Kongregace Dcer sv. Pavla zároveň představila nový společný symbol, který má pomoci odlišit pastorační aktivity od těch obchodně-apoštolských. Řeholní „logo“ je inspirováno podobou kříže, který nosí každá sestra od svých prvních slibů.