Znáte „řeholní“podcast Na okraji?

Aktuality

Podcast Na okraji se zrodil v hlavě dvou řeholníků působících v Olomouci v únoru roku 2022. Prvním byla Edita Váhalíková FMI, která aktuálně studuje obor Etika a kultura v mediální komunikaci na CMTF v Olomouci. Druhým je P. Hyacint Kuchta O. Praem., který působí jako kaplan na Svatém Kopečku a jako spirituál na VOŠ Caritas.

Vedle nich o stejném projektu více než 3 roky uvažoval P. Jan Krbec, kněz brněnské diecéze a současně student oboru Mediální studia a žurnalistika na FSS MU v Brně. Tím, že se podařilo tři spoluzakládající tvůrce propojit (za což vděčí s. Andree Hýblové FSP), vznikl společný projekt Na okraji.

Ústředním motivací tvůrců pak bylo zjištění, že se v našem mediálním světě stále nedostává prostoru tématům, jež jsou bytostně spjata s křesťanskými hodnotami. Proto vznikl nápad vytvořit novou platformu, která si jako svůj cíl vytkne předávání důležitých témat, jež zůstávají v pozadí zájmu.

Tak v létě vznikl i název podcastu „Na okraji“, jeho první díly pak od poloviny srpna. Jeho klíčovou vnitřní motivací je však především pohled na Krista a touha chtít konat to, co konal On sám. Právě zaměření se na Ježíše v podobě milosrdného Samaritána (srov. Lk 10,33) dává celému podcastovému dílu jeho hlavní ideový náboj. Ježíš se totiž s ubitým člověkem setkává právě při pohledu „na okraj cesty“.

Na podzim 2022 se podařilo tým rozšířit o členy církve bratrské Karolínu Mašláňovou a Ondřeje Rafaela Navrátila, kteří jsou spolužáky s. Edity na oboru Etika a kultura v mediální komunikaci na CMTF UPOL.

Za uplynulé měsíce se podařilo natočit rozhovory s rozmanitými hosty, od historika Michala Stehlíka přes téma „řeholnice ve vězení" se s. Mladou Šipanovou FMI až po svědectví a zkušenosti z odborné sféry přispěla například farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Kopecké.

  

 

Podcast je možné poslouchat na webu naokraji.art nebo na podcastových aplikacích Spotify a Google podcast.